Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΓΤΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ

ΓΤΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΕ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΤΟ 

Το συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος δεν

συμφωνεί με τη διαδικασία έγκρισης των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ).

Αντίθετοι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία.

Δεν επετεύχθη συμφωνία στις Βρυξέλλες, τον περασμένο Μάρτιο, στις προτάσεις τροποποίησης του συστήματος εγκρίσεων των ΓΤΟ. Δεν κατέληξε σε συμφωνία το συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών περιβάλλοντος, που συγκλήθηκε για να συζητήσει την πρόταση της Δανίας, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα, για ένα κράτος μέλος, να ζητάει από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, τον αποκλεισμό του από τη  διαδικασία έγκρισης ενός γενετικού event.

Εάν οι εταιρείες αρνούνταν τον αιτούμενο αποκλεισμό, το ενδιαφερόμενο κράτος

έπρεπε να παρουσιάσει την αντίθεσή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν προφανώς μια λύση συμβιβασμού, καταγράφοντας τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών, αλλά η αντίθεση της Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Βελγίου και Ιρλανδίας δεν επέτρεψε τη συμφωνία στην πρόταση της Δανίας και ούτε στην αρχική πρόταση της επιτροπής. Η πρόταση της  Επιτροπής προέβλεπε πως τα κράτη μέλη μπορούσαν να αποφασίσουν εάν θα απαγορεύσουν ή θα περιορίσουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί στην ΕΕ. Στη διαδικασία αυτή καταγράφηκαν πολλές διαμαρτυρίες, γιατί μια ενδεχόμενη απόφαση θα εξίσωνε τα κράτη με τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, παρέχοντας αρμοδιότητες και εξουσίες, από τα κυρίαρχα κράτη στις εταιρείες. Η Δανία, προεδρεύουσα χώρα, μετά τη μη κατάληξη τη συμφωνίας, αποφάσισε να μπλοκάρει τις εργασίες για τα GMO, έως τη λήξη της θητείας της, στις 30 Ιουνίου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γνωρίζετε για τη δράση του Κέ.Π.Κα.;