Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Χρηματικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
                                                                                                        

Ημερομηνία: Tετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012
Θέμα: Χρηματικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Πρόστιμα συνολικού ύψους 654.500 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε 40 επιχειρήσεις, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών». Οι διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, παράβαση των διατάξεων για τις συμβάσεις από απόσταση κ.ά.
Ειδικότερα, με τις αποφάσεις που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος, μετά από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:
1) Σε βάρος εταιρείας εισαγωγής και εμπορίας παιχνιδιών (JUMBO Α.Ε.) πρόστιμο ύψους 140.000 ευρώ για διατύπωση και χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται ή να δυσχεραίνονται οι καταναλωτές να ασκήσουν νόμιμα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις αγοράς ελαττωματικών προϊόντων.
2) Σε βάρος εταιρείας ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού υλικού και παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.) πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για παραπλανητική διαφήμιση που αφορούσε τη μηνιαία χρέωση προγράμματος σύνδεσης στο διαδίκτυο (CONN-X) που προωθούσε η εταιρεία.
3) Σε βάρος εταιρείας ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών (ELECTRONET A.E.) πρόστιμο 16.000 ευρώ για παραπλανητικές εντυπώσεις σε διαφημιστικό της φυλλάδιο ως προς την τελική τιμή των προϊόντων και ελλιπή πληροφόρηση ως προς το επιτόκιο με το οποίο χορηγούνταν πίστωση.
4) Σε βάρος εταιρείας ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού, ψηφιακού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (PUBLICWORLD Α.Ε.) πρόστιμο ύψους 18.000 ευρώ, επειδή διαφήμιζε την πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου χωρίς να υπάρχει επάρκεια διαθεσίμων και χρησιμοποιούσε καταχρηστικό γενικό όρο συναλλαγών, με τον οποίο περιόριζε  νόμιμες ευθύνες της προς τους καταναλωτές από εσφαλμένες ανακοινώσεις της.
5) Σε βάρος επιχείρησης εμπορίας ηλεκτρολογικών ειδών (Ευστάθιος Τατόλας)  πρόστιμο 15.000 ευρώ, επειδή κατά την προώθηση συστήματος (μαγνητών)  εξοικονόμησης καυσίμων χρησιμοποιούσε παραπλανητικούς ισχυρισμούς και δεν τηρούσε προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις για τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση.
6) Σε βάρος επτά εταιρειών πετρελαιοειδών για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων, ορισμένες καθ’ υποτροπή, 287.000 ευρώ (ειδικότερα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (70.000, 40.000), ΕΚΟ Α.Β.Ε.Π. (50.000), ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. (50.000), MAMIDOIL-JETOIL Α.Ε. (30.000), ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. (25.000), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. (12.000), ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.(10.000)) καθώς και σε βάρος δεκαεπτά επιχειρήσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την ίδια αιτία 39.500 ευρώ  (πρόστιμα από 1.500 έως 5.000).
7) Σε βάρος ασφαλιστικής εταιρείας (ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.) χρηματικό πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ για άρνηση καταβολής σε καταναλώτρια που είχε νοσοκομειακή κάλυψη των εξόδων νοσηλείας  που αντιστοιχούσαν στον φόρο προστιθέμενης αξίας.
8) Σε βάρος πέντε εταιρειών πρόστιμα συνολικού ύψους 22.000 ευρώ για διάφορες αιτίες, όπως για πρόκληση ανακριβών εντυπώσεων ως προς την ωφέλεια που είχε ο καταναλωτής  σε μειωμένη τιμή προϊόντος, για ανακριβείς πληροφορίες ως προς τα χαρακτηριστικά προϊόντος, για διάθεση μη ασφαλούς προϊόντος. Επίσης σε βάρος πέντε ινστιτούτων αισθητικής και αδυνατίσματος πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000 ευρώ για παραβίαση διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών.
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος δήλωσε τα ακόλουθα:
 «Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέδωσε το 2011 211 πράξεις επιβολής προστίμων, συνολικού ύψους  5.390.500 ευρώ, έναντι 171 πράξεων το 2010, ενώ ουδέποτε στο παρελθόν οι πράξεις επιβολής προστίμων είχαν υπερβεί διψήφιο αριθμό. Οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τον σταθερό και αδιάλειπτο προσανατολισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην ουσιαστική και συστηματική άσκηση της εποπτείας  της αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Με την ίδια αποφασιστικότητα, και με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, θα αναπτύσσει δυναμικά και για το νέο έτος περαιτέρω  ελέγχους και παρεμβάσεις με σκοπό την ιδιαίτερα επιτακτική, στην οικονομική κρίση που διανύουμε,  προστασία των καταναλωτών από πρακτικές οικονομικής εκμετάλλευσης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γνωρίζετε για τη δράση του Κέ.Π.Κα.;